Velkommen til Shantibu ved Tronfjell i Alvdal
 
”Shantibu” betyr ”Fredens bolig”. Navnet er satt sammen av sanskrit og norsk – Østen og Vesten:  ’Shanti’ er sanskrit for ’universell fred’; ’bu’ er både sanskrit og norsk, og på sanskrit har ’bu’ (eg. ’bhu’) en videre betydning som står for ’alt som har liv’.
 
Shantibu er stedet oppriktig søkende mennesker kommer til fra fjern og nær, og fra alle kanter av verden, for samtaler, veiledning, retreat, stillhet og fred. Her er porten vid og takhøyden stor – alle er velkomne og alle blir tatt godt vare på. Her er det ingen ismer, dogmer eller ritualer, men enkelhet, naturlighet og universalitet. Her trenger ingen å følge et fastsatt program, men kan ved behov få sitt helt eget, skreddersydde opplegg. Her kan man slappe godt av og bare være seg selv i en fri og vennlig atmosfære.
 
Shantibu ligger i 675 meters høyde i de skogkledde åssidene til det mektige Tronfjell i Alvdal. Det er sete for to stiftelser og et selskap: Swami Sri Ananda Acharya Stiftelse (1975), Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet (1993) og Tronfjell Fredsuniversitet Eiendom AS (2010). Det ble bygget i 1946 av Einar Beer, som bodde her til sin død i 1982, og har vært bolig for Bjørn Pettersen (fra 1978 til 2015). Det er nå bolig for Tripti Chatterjee (siden 1990). Swami Paramananda bodde her et helt år i 1989-90, og kom på besøk for flere måneder av gangen tre ganger på 1990-tallet.